Imák az Erőért

2020 történelmileg kihívásokkal teli év lett az első hónapokban. A jelenleg a levegőben lévő bizonytalanság elegendő ahhoz, hogy bárkit is stresszeljen, és ezzel a bizonytalansággal, amely hatással volt az egészségünkre, a pénzügyeinkre és az érzelmi jólétünkre, az emberek több helyen fordultak kényelemért és biztosításért.

Ezen értékesítési lehetőségek közül sok pozitív lehet, például új hobbi vagy készség elsajátítása az idő múlásával, vagy a közösségi médián és a face-time-on keresztül a családdal való beszélgetéssel töltött idő növelése. Lehet, hogy mások nem annyira pozitívak, mivel sok függőséget a magány táplálhat. Mindkét esetben gondjainkat Istenre kell fordítanunk, és vigasztalást kell keresnünk tökéletes szaván keresztül.A Bibliában sok példa található, amikor Isten népe válság idején hozzá fordul. Az úr előtt való megalázást soha nem tekintették a gyengeség jelének. Inkább erőt, bátorságot és éleslátást mutatott ezekből a férfiakból, akik képesek voltak felismerni hiányosságaikat és Isten segítségének szükségességét.Még Jézus is, aki tökéletes volt az Úr szemében, látta mennyei apja bizalmának értékét. Salamon, Izrael egyik legbölcsebb, leggazdagabb és leghírhedtebb királya mindenekelőtt bölcsességért imádkozott.

Dávid alázatosan erőt kért, amihez Isten örökségéből nyilvánvalóvá tette. Lehet, hogy Isten nem ad erőt a régi idők királyainak, de mindig erőt ad nekünk, hogy elviseljük az utunkat.1Péter 5: 6 azt mondja: Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy a megfelelő időben felmagasztaljon titeket. Csakúgy, mint az ószövetség királyai és az új tanítványai, ha elmondjuk ezeket az imákat az Úrnak, ez egy módja annak, hogy megalázkodjunk előtte.

mit jelent a 333 -as angyalszám

Saját hatékonyságunk felismerése kihívást jelenthet sok olyan férfi vagy nő számára, akik függetlenségükkel megkülönböztetik magukat; valószínűleg azért, mert úgy vélik, hogy a másokra támaszkodás gyengesége, vagy talán azért, mert korábban másokra támaszkodtak, és mások cserbenhagyták őket.

Személyesen küzdöttem ezzel, és biztos vagyok benne, hogy sokan mások is küzdöttek vele. Szinte elkerülhetetlen, hogy azok az emberek, akikre támaszkodunk, cserben hagyjanak minket, mert mint tudjuk, az emberek tökéletlenek.Az egyetlen, aki feltétel nélküli, teljesen tökéletes és teljesen megbízható, az, aki mindannyiunkat megteremtett. Mindent megtehetünk általa, aki megerősít minket (Filippi 4:13 átfogalmazva), és ezt az erőt nyerhetjük, ha személyesen beszélünk hozzá; és az ő szavát olvasva, vagy különféle bátorító imákat olvasva válaszol az imáinkra. Csak annyit kell tennünk, hogy egyszerűen kérünk, és megkapjuk. A következő imák olyan szavak, amelyeket el kell olvasni vagy el kell mondani, amikor erőt kérünk Istentől fizikai vagy lelki gyengeségünk pillanataiban.

Isten az, aki felkarol engem erő és biztonságban tartja az utamat.

2 Sámuel 22:33

Hogyan imádkozzunk az erőért

Ha figyelembe vesszük imaszokásaink erejét, sokunknak el kell ismernünk, hogy imádkozunk különféle kérdésekért, amelyekkel nap mint nap szembesülünk. Imádkozunk családjainkért és barátainkért, imádkozunk az egészségért, sőt imádkozunk lelki vezetőinkért. De még azok is, akiknek erős az imaélete, csak a leggyengébb pillanatainkban fontolgatjuk az erőért való imádkozást.

Az imádságnak szokásos gyakorlattá kell válnia az istenhívő keresztények életében. Ezért, amikor életünk sok más vonatkozásáért imádkozunk, praktikus erőért imádkozni előtt úgy érezzük, szükségünk van rá.

Imádkozz erőért azokban az időkben, amikor erősnek érzed magad. Ez a gyakorlat hosszú távon megerősíti imaéletedet, és az erős hit tartalékának felépítését szolgálja, amelyre a lelki gyengeség idején támaszkodhatsz.

neo soul akkordok zongora

Imádság a lelki erőért

Mennyei Atyánk, a béke Istene, te vagy a szívem vágya. Szavában reményt találok. Szentlelkedben erőt találok.

Köszönöm a kényelmet stresszes körülmények között. Köszönöm a nyugalmat az élet viharai alatt. Köszönöm a végtelen szeretetedet, amely soha nem hagy cserben.

Istenem, most azért jövök hozzád, mert gyenge vagyok. Az élet feszültségei eluralkodnak a lelkemen. Bűnös kísértések vannak körülöttem, és szükségem van a segítségedre, hogy erős legyek. Erősítsd meg lelkemet, Istenem.

A szavad azt mondja, hogy adsz erő a fáradtaknak és növeljék a gyengék erejét. Istenem, most szükségem van rád. Húzz le minden erődöt életemben, hogy lélekben közelebb kerülhessek hozzád.

Te vagy a menedékem és a sziklám. Hiszem, hogy az életben és a lélekben kielégíted a szükségleteimet. Lelki csodámat előre állítom. Köszönöm, drága Istenem, szüntelen szeretetedet. Ámen.

Imádság a bátorságért

Drága Istenem, mielőtt bármit kérek, szeretném megköszönni neked azt a sok lehetőséget, amelyet számomra nyújtottál. Tudom, hogy az Ön segítsége és útmutatása nélkül nem lennék ebben a helyzetben. De itt vagyok Isten, félek és félek.

Segíts, hogy bízhassak a szavadban, amely azt mondja, hogy nem a félelem lelkét adtad nekem, hanem az erős elmét. Kérem Istent, hogy menjen elém, és tegyen egyenesbe minden görbe utat. Küzdj csatáimmal, Istenem. Ezeket a páratlan nevedben kérdezem. Ámen.

1234 prófétai jelentése

Imádság a lelki erőért (józanság)

Atyám Isten, először én adom alá akaratomat neked. Dicsérem mindenható hatalmadat. Elgyengültnek érzem magam az elmémben. Túl sok a körülményem, ezért keresem az arcodat.

Ma Atyám segíts, hogy közeledjek hozzád. tudom Ézsaiás 26: 3 . Érintsd meg az elmém, és segíts, hogy továbbra is az ígéretedre összpontosítsak, hogy megtartsam az elmém, ahogy bízom benned.

Te vagy az erősségem a gyengeség idején, ezért Isten, erősítsd meg az elmém Jézus nevében. Nincs hozzád hasonló a Földön. Istenem, rendezd a szorongás szellemét, és irányítsd az elmém.

Segíts, hogy megőrizjem benned a bizalmat és a hitet. Istenem, közvetíts helyettem. Abba, erőre van szükségem a folytatáshoz. Jahve, erőre van szükségem, hogy megcsináljam. Jehova, erősítsd meg elmém ma. Tudom, hogy képes vagy rá, és hiszem, hogy sikerülni fog. Jézus nevében imádkozom. Ámen.

Imádság a testi erőért

Atyaisten, Példabeszédek 18:10 azt mondja, hogy az Úr neve erős torony: az igazak belefutnak, és biztonságban vannak. Köszönöm, Istenem, ezt a biztonságot a te nevedben. Azért hívlak most, hogy legyen erőm az előttem álló feladathoz. Erő elviselni és elfogadni a legkényelmetlenebb áron. Te vagy a sziklám és az erődöm. Benned bízom.

Megáldottál fizikai egészséggel és erővel, hogy felkészülhess erre a pillanatra, és most elérkezett az idő a felkészülésre és a sors találkozására. Légy velem, Istenem. Adj erőt a kitűnéshez. Adj energiát az eléréshez. Tégy engem átfogó hatalmad edényévé.

Tégy engem földi példaként hatalmas tetteidről, és örökké adom a nevednek a dicséretet, a dicsőséget és a dicsőséget. Ámen.

Imádság az erőért a magányos időkben

Mennyei Atyám, tudom, hogy szeretsz engem. Minden nap megmutatod nekem, hogy kegyelmed körülvesz. Ezért hálás vagyok és dicsérem szent nevedet.

Most hozzád jövök, ó Uram, mert a testem gyenge. Szükségem van a segítségedre. Szükségem van az erődre. Kérem, hogy küldd el szent szellemedet, hogy vezessen a leggyengébb órámban.

A kísértés mindenhol körülöttem van, de a lelkem arra vágyik, hogy egyedül örülj neked. Engedd meg, hogy tagadjam testi vágyaimat, és csak téged szolgálhassak.

Bár nem vagyok egyedül, a szívem magányos, és úgy érzem, senki sem ért engem. De a szívembe rejtettem a szavadat, és nem akarok vétkezni. Tudod szívem vágyát.

kígyó jelentése álomban

Uram, kérem, hogy tisztítsd meg elmém a testi gondolatoktól, és töltsd meg szívemet szeretettel egyedül irántad. Feddd meg az ellenség kísértéseit, és erősítsd a hitemet, ó Istenem.

Küldd el Szentlelked vigasztalását, és parancsolj tisztátalan gondolataimnak, hogy meneküljenek. Dicsérem a nevedet az ép elme helyreállításáért, valamint a testem békéjéért és nyugalmáért. Én vagyok a templomod, Istenem. A vágyam a test, az elme és a lélek tisztasága.

Köszönöm, Istenem, a társaságodat és a vigasztalást. Ámen.

Imádság az erőért a nehéz időkben

Abba! MINDEN atyja! Ég és Föld Istene! Ó, Te uralkodsz! Istenként olyan csodálatos vagy, és mindent tudsz. Istenem, te még hű vagy, és nem felejtetted el gyermekeidet.

Ebben a nehéz időszakban úgy nézek ki egy Efézus 3:20 áldás, ahogy előre is köszönöm. Küzdelmem megpróbál felülmúlni engem, és bizonytalan vagyok, hogy ebből a helyzetből mi következik, de biztos vagyok benne, hogy a kegyelem és az irgalmasság Istene vagy.

tiszta olívaolajos szappan recept

Uram, te vagy minden, amire szükségem van, ezért Uram, kérem, hogy vállald a vezetést. Gondoskodjon arról, ahogy csak tudja. Nyisson ki minden zárt ajtót. Imádkozom. Állok. Bízom benne. Úgy gondolom, hogy lépéseimet ennek megfelelően rendeltem meg Zsoltárok 37:23 .

Az Isten, akinek szolgálok, közbelép. Istenem, most szükségem van rád, neked kell lenned ebben az órában. Istenem, te tudod a legjobban. Uram, legyen meg a te akaratod ebben a viharban és azon keresztül. Jézus, segíts, hogy csendben maradjak, és emlékezzek rád, hogy Isten vagy. Zsoltárok 46:10 .

Őszinte elismerésemet és hálámat fejezem ki isteni tervemmel kapcsolatban. Az arcom úgy van beállítva, mint a kovakő. Erősebb vagyok. Bölcsebb vagyok. Jobb vagyok. Elrendelem, hogy Boldog vagyok. Nyerek, most és örökké. Ámen.

Bibliai versek az erőért

Íme néhány kedvenc bibliai versünk Isten erejéről. Reméljük, hogy ezek a szentírások reményt, bátorítást és bizalmat adnak.

  • Erőt ad a fáradtaknak és növeli a gyengék erejét. ~ Ézsaiás 40:29
  • akik az Úrban reménykednek, megújítják erejüket. Szárnyra szállnak, mint a sasok; futni fognak és nem fáradnak el, járni fognak és nem lesznek elájulva. ~ Ézsaiás 40:31
  • Ő azonban ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert erőm a gyengeségben válik tökéletessé. Ezért annál boldogabban dicsekedem gyengeségeimmel, hogy Krisztus hatalma rajtam nyugszhasson. ~ 2Korinthus 12: 9
  • Isten a mi menedékünk és erőnk, állandó segítség a bajban. ~ Zsoltárok 46: 1
  • Az Úr az én erősségem és pajzsom; a szívem bízik benne, és ő segít nekem. Szívem ugrál az örömtől, és énekemmel dicsérem őt. Az Úr népének ereje, üdvössége a felkentjének. ~ Zsoltárok 28: 7-8

Következtetés

Isten igéje mondja Jakab 5:16 hogy az igaz ember hatékony buzgó imája sokat ér. Őrizze meg tiszta és őszinte szívét az imák olvasása és elmondása közben, és higgye el, hogy mennyei Istenünk válaszolni fog rájuk. Legyetek áldottak Istenünk, az Atya nevében.

Érdekes Cikkek